دل داشته های جلالی

اخبار،شعر ، فکاهی ،مطالب عاشقانه وتصاویر

HHHHH

بخال لبت ای دوست گرفتارشدم چشم بیمار تر ا دیدم بیمارشدم

اگر آن ترکه شیرازی بدست هردا دل مرا بخال هندویش

 به خشمی سمرقند بخارا را سحرا گاهی منی عاشق

 به سوی مکه روکردم دعاکردم دعاکردم

دل از غم خداکردم واسع عشق از قلبم خدا خدا کردم.

+ نوشته شده در  چهارشنبه پنجم مرداد ۱۳۹۰ساعت 20:3  توسط هارون (جلالی)  |